Charter

Et traditionelt skib til utraditionelle arrangementer.

 

M/S SAMKA er et lille kønt traditionelt fragtskib, solidt bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, som en af en serie på 20 såkaldte Carolinere bygget på værftet i 1950’erne. SAMKA har en lasteevne på 240 tons og måler 33 m i længden.

 

Skibet tilhører Museumsforeningen til M/S SAMKA´s bevarelse, der har adresse på og stærk tilknytning til Marstal Søfartsmuseum.

 

Skibet tilstræbes at holdes i så originalt udseende som vel muligt, samstemt med nutidens og Søfartsstyrelsens krav.

 

Skibet er i klasse og sejles af professionelle søfolk og er godkendt til at kunne medtage 12 passagerer på dagssejladser. Skibet kan anvendes til festligheder også langs kaj, hvor lastrummet er velegnet til sammenkomster, generalforsamlinger, receptioner, udstillinger o.l. Under land er skibet godkendt til 50 passagerer.

 

Skibet kan også fragte eksempelvis mindre projektlaster i nærfarten.

 

Vil du chartre SAMKA til et anderledes arrangement så ring til Marstal Søfartsmuseum

+0045 6253 2331 eller mail på erik@marmus.

 

Charterpriser 2019

   4 timer kr. 5000 + evt. havneudgift
   6 timer kr. 6000 + evt. havneudgift
   8 timer kr. 7000 + evt. havneudgift
   Døgn kr. 8000 + havneudgift + olieforbrug
   Langs kaj kr. 1000 pr. dag/aften -
 

A traditional ship for unusual events.


M/V SAMKA is a small attractive traditional freight ship, sturdily built at H C Christensen’s Steel Shipyard, Marstal in 1956. The ship was built as one of a series of 20 of the so called “Caroliners” that were built at the shipyard in the 1950’s. SAMKA has a payload of 240 tons and measures 33 meters in length.


The ship belongs to The Museum Association for the Conservation of M/V SAMKA which is located at, and has strong ties to, Marstal Maritime Museum.


The ship’s appearance is kept as original as possible, whilst still attuned to contemporary requirements and the requirements of the Danish Maritime Authority.


The ship is classed and is operated by professional sailors and is approved to carry up to 12 passengers. Ship can be used for special celebrations – also along the quayside – where the hold space is ideal for events, gatherings, general meetings etc. Along the quayside, the ship is approved to hold up to 50 passengers.


The ship can also carry small loads of project cargo locally.


Would you like to charter Samka for a different event, please call Marstal Maritime Museum on 00 45 62 53 23 31 or email at erik@marmus.dk
c/o Marstal Søfartsmuseum
Box 36 DK 5960 Marstal