Foreningen

Foreningens formål er at bevare skibet M/S Samka, som original Caroliner, og at søge at holde skibet i drift som sejlende museumsskib, herunder at bruge skibet til at repræsentere historien ved overgang fra sejl til motor.

Endvidere kan skibet anvendes til deltagelse i maritime og sociale projekter og til præsentation af virksomheder og andre aktiviteter såsom projektlaster.


FORENINGENS VEDTÆGTER  -  BESTYRELSE  -  BLIV MEDLEM

Bestyrelsen pr. 30 maj 2018
 

Formand

Erik Boye Kromann

Repræ. Ærø Kommune

Tordenskjoldsgade 31

5960 Marstal

M

A

51230298

62532331

erik@marmus.dk

Næstformand Mark Ambech Prinsensgade 17 M 41158585 mark.ambech@gmail.com

Bestyrelse

Preben Skov Marstalsvejen 45
5960 Marstal
M 51233326

preben.skov@vip.cybercity.dk

Bestyrelse Søren Vestergaard Vestergade 9
5960 Marstal
P 51325369 sorenvestergade@gmail.com

Bestyrelse

Tommy Christensen

Repræ. Søfartsmuseet

Østergade 8

5960 Marstal

P

M

62533081

24278139

tommymusik@privat.dk 

Bestyrelse

Laurits Nielsen

Vestergade 64

5960 Marstal

P

M

62531404

21453234

laurits.nielsen@mail.dk

 

Bestyrelse

Henrik Jensen Kirkestræde 12B

M

 

42 51 81 11

 

hjjensen.henrik@gmail.com

 

Sekretær

Svend Vølund Hansen
 

Brigvej 4

5960 Marstal

M

54935842

mary@paradis.dk

 

 

 

 

 

 

1. suppleant

Jimmi Vile

     

 jimmivile_549@hotmail.com

           

 

 

 

 

 

 

Regnskab

Hanne Johansen

 Søfartsmuseet

 

 

hanne@marmus.dk

 

 

 

 

 

 

Revisor

Peter Hviid Josephsen

 

 

 

 

Revisor

Kirsten Carlsen