Generalforsamling over året 2017 blev afholdt om bord d. 30. maj 2018. Bestyrelsen genvalgtes og konstituerede sig med Erik Kromann som fmd., Peter Carlsen som næstformand og Svend Vølund som sekretær.