Generalforsamling 22. april 2015

 

Tilstede fra bestyrelsen: Erik Kromann, Peter Carlsen, Svend Vølund, Laurits Nielsen, Jens Christensen, Preben Skov, Ole Stryn, Tommy Christensen og Henrik Jensen.

Fraværende: Mark Ambech.                   

I alt deltog 27 medlemmer i generalforsamlingen.       

 

  1. Valg af Dirigent:  Søren Vestergaard
  2. Formandens Beretning:

Samka-beretning for året 2014

2014 har været et godt år for det gode skib Samka. Skibet har udsejlet mange sømil. Omverdenen – også den landbaserede - er i stigende omfang ved at få øjnene op for skibet og dets åbenlyse fordele som trækplaster i havnene og på søen. TV- og pressedækning af sejlads gennem Københavns Havn gennem broerne og skibet langs kaj rundt i danske havne herunder Allinge er gode eksempler herpå fra året der gik.

   Den faste besætning og andre godtfolk har igen taget en gevaldig tørn både med sejlads og ikke mindst med reparation og vedligehold, der uundgåeligt følger med, selvom skibet er i ualmindelig god stand alderen taget i betragtning. Skibet var på slip for skrueakseltræk m.m.

   Samka har været chartret ud til flere formål. Der har været et par rejser til Svendborg en fodboldholdrejse til Bagenkop, sejlads Tåsinge Rundt, Metronome chartrede skibet på vegne DR, TV I til 6 optagelser med Puk & Herman i maj/juni rundt i danske havne, Løgstør, Middelfart, Fredericia, Sønderborg, Kerteminde, Anholt og Rungsted. Læsø, Samsø og Ærø kommuner chartrede skibet til Folkemødet på Bornholm medio juni og Københavns Kunstakademis Arkitektskole har været på Søfartsmuseets afdeling Eriksens Værft over 10 dage for at samle inspiration og fremstille pavilloner med idéer fra og afsæt i det marstalske havnemiljø. Pavillonerne blev af Samka fragtet til Kulturhavn København, hvor skibet med udgangspunkt fra Amaliekajen havde rundture i Københavns havn med orkestre m.m. på dækket.

   Samka har efterfølgende været i Malmø, Køge og Helsingør i regi af Kunststafet Øresund med pavillonerne. Pavillonerne blev placeret i de involverede havne, den til Marstal er placeret på Eriksens Plads.

   Søværnets Operative Kommando, som vi har et flerårigt rigtig godt samarbejde med, har også i 2014 haft chartret skibet til vellykket øvelsesformål.

   På slutningen af året gik vi gang med at pille garneringen ud af skibet og BBC-coating har blæst og coated bunden af skibet indvendig.

   Mellem jul og nytår var vi på en særdeles gemytlig pilketur på Langelandsbæltet, hvor der oven i købet blev fanget enkelte fisk denne gang – og det gjorde på ingen måde turen ringere.

 

                                                                 Formandens beretning blev godkendt.

 

  1. Regnskab:  Regnskabet blev enstemmigt godkendt med en likvid beholdning ultimopå 276.217 kr. og et overskud på 28.886 kr.
  2. Kontingent: Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er Laurits Nielsen, Ole Stryn og Preben Skov. Alle genopstiller og alle blev valgt. Som suppleanter opstiller Mark Ambech og Henrik Jensen. Begge blev valgt. Erik Kromann er udpeget af Ærø Kommune og Tommy Christensen i en 1-årig periode udpeget af Marstal Søfartsmuseum.
  4. Valg af Revisorer: Peter Hvid og Jørgen Kromann modtager genvalg. Begge blev valgt.
  5. Indkomne forslag: Ingen forslag modtaget.

 

Herefter trak bestyrelsen sig tilbage til salonen for at konstituerer sig. Resultatet blev følgende: Formand Erik Kromann, Næstformand Peter Carlsen, Sekretær Ole Stryn.

 

Ole Stryn

Sekretær