Det gode skib Carolineren Samka fylder 60 år søndag d. 27. november. Den dato blev skibet afleveret som nr. 15 i rækken af Carolinere fra det lokale hæderkronede H. C. Christensens Stålskibsværft, der leverede 20 af de 23 søsterskibe, der blev bygget i 1950’erne. En anden af disse Caroline S af Svendborg er ligeledes bevaret under dansk flag i foreningsregi. Skibene er kendt som Carolinere, benævnt efter den første, der blev bygget i serien. Skibene blev leveret til danske skibsførere, de første 7 med amerikansk Marshall-hjælp, en økonomisk indsprøtning til genopbygningen af det krigshærgede Europa. Den mindre skibsfart var hårdt ramt grundet de mange minesprængninger, og den overlevende flåde var stærkt nedslidt og forældet. Samka kom i nærfarten  i lighed med de fleste af dens søsterskibe, der fragtede korn, sukkerroer, foderstoffer, salpeter, gibssten, kali, salt, kul, træ, stål, skrot, teglsten, kalk, stykgods o. lign.

 

Da Samka gik i fart for skibsfører Arne Flyvbjerg i Nørresundby med parthaver og senere selvejer Arne Dam Thomsen på broen var der under dansk flag flere hundrede småskibe og de lidt større motorskibe, senere benævnt coastere. I dag er den danske småskibsflåde stort set væk bortset fra entreprenørfartøjer, slæbebåde og andre specielskibe, det samme gør sig gældende for coasterflåden, der nu kun er en skygge af sig selv.

 

Samka skiftede i 1987 hjemsted fra Nørresundby til Rudkøbing, hvor Jørn Foss tog hånd om skibet sammen med en flok frivillige ældre søfolk, heraf tilnavnet Pensionistlinien. Men også Samka blev økonomisk for stram at fortsætte med også for den sidste ejer og fører i almindelig fart siden 1992, Erik Nielsen, Marstal. De økonomiske realiteter gjorde det nødvendigt at afhænde i 1997. Det var nemt at forudse at Samka ville gå til Guyana i kølvandet på en flåde af andre aldrende danske coastere eller muligt til hollandske købere. Der var imidlertid interesse for at bevare skibet under dansk flag, og der blev på Marstal Søfartsmuseum afholdt møde om sagen mellem Erik Nielsen og interesserede, hvor man nåede overens om at gå i gang med en overtagelse.

En forening blev stiftet med forankring såvel i Marstal som Aabenraa, ”Carolinerforeningen M/S Samka ”. Den 9. september 1997 var foreningen nået så langt med tilskud og lånemuligheder, at skibet kunne overtages, bl.a. havde Skibsbevaringsfonden bidraget med et lån på 200.000 kr. sammen med erklæring som bevaringsværdigt skib og SFDSs Fond støttede med 150.000 kr. samtidigt med at medlemstilskud begyndte at indløbe. Sejladsen med skibet fortsatte i fri fart og også med udstillinger som fx i år 2000, da den var med i Brest, hvor verdens største samling af bevaringsværdige skibe og fartøjer mødes hver 4. år.

 

Økonomien var imidlertid svær at få til at hænge sammen med delvis forhyret besætning og 2003 omkalfatredes foreningen til en ny ”Museumsforeningen til bevarelse af M/S Samka ” i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum, der stillede bogholderi og sekretariat til rådighed og samtidigt indskød 100.000 kr. og i dialog med kommunen fik gennemført et årligt driftstilskud på 100.000 til skibet ud af museets kommunetilskud. Frivillige kræfter var hele tiden med, men nu blev der lagt endnu mere over på de frivillige skuldre, der har æren af at skibet er bevaret i god stand og ført tilbage til 1956-udgaven med master og bomme i igen. I forbindelse med større overhalinger har venligsindede bidragsydere ydet tilskud bl.a. lokale firmaer og folk,

Ellehammerfonden, der af to omgange tilsammen har ydet 200.000 kr. i tilskud ligesom J Lauritzen Fonden har hjulpet et par gange og ikke at forglemme Hempel, der årligt yder maling til skibets vedligehold.

 

I jubilæumsåret står skibet rigtig smukt, idet  den er blevet blæst og malet op på hele skroget. Samka er jævnligt chartret til kulturbegivenheder, således 3 måneder dette år til projekt Bibiana, samt til Søværnet, TV-optagelser og fx Folkemødet på Bornholm, hvor den deltager igen i 2017. Skibet er i god gænge takket være en god medlemsskare og prisværdig ihærdig frivillig indsats.

 

Med småskibsflåden og coasterflådens forsvinden er det af stor værdi at Samka er bevaret som et stykke sejlende kulturarv, der kan bidrage til at udbrede kendskab til dansk søfart. Herunder kan skibet deltage i forskellige havnearrangementer som ambassadør for områdets søfart og skibsbygningskunst, der er væsentlige ingredienser i stedets kultur og egenart.

 

Den stærktbyggede Caroliner kunne den 28. september fejre 60-års dagen for stabelafløbningen i Aalborg, hvor flere oprindelige besætningsmedlemmer og redere var mødt op på dagen. Yderst relevant, da det just var der i området skibet havde tilhørsforhold de første mange år. Samka var i Aalborg i forbindelse med charter for kultuprojekt Bibiana.

 

Jubilæumsdagen for afleveringen den 27. november fejres med Åbent Skib i Marstal Havn søndag d. 27. november, hvor der vises billeder af skibet i forskellige situationer, fx som kreaturtransporter ved Hesselø, kulturskib i Brest og juleskib i Marstal.

 

En Caroliner pynter med sit harmoniske skrog også i mindre målestok som modeludgave. En sådan kan man glæde sig over, når man besøger Marstal Kirke, hvor den er ophængt under loftet som et ud af 7 imponerende kirkeskibe.

 

På Søfartsmuseet er der 5 Carolinermodeller samt styrehus og en del af apteringen bl.a. skipperens salon fra Carolineren Dora (senere Sarah Rousing senere Ral), der blev hugget op i 2004.