SAMKA-beretning 2018
Skibet fik i starten på året en større omgang sandblæsning med efterfølgende opmaling af
skanseklædning-indvendig, bomme, master og andet opstående. Der har været foretaget radiosyn og
besøg af Bureau Veritas, således at det gode skib blev klar til at stævne ud på årets opgaver. I det
tidlige kølige forår indledtes sejladserne med Old Boys fodboldhold-sejlads til Bagenkop.
Forårskoncert i lasten med fem-mands skotsk orkester i Folk4Folk’s regi fik skibet til at gynge –
selv i smult vande langs kaj. En ladning tagtækningstang Stege-Læsø blev fragtet i Kr.
Himmelfartsdagene og skibet lagde dæk til Ærøforeningsdag i Københavns Havn om fredagen op
til Pinse. SAMKA har igen deltaget på Folkemødet i Allinge, som vellykket gennemslagskraftig base
for Læsø, Samsø og Ærø kommuner, Danmark på Vippen og andre ligesindede. Danske kulturdage
i Flensborg fik et særligt pift med det gode skib som deltager med Bibiana-børnekunst i lastrummet
og Marstal Småborgerlige Sangforening som dækslast. Familekomsamner har skibet også været
base for lige fra bryllup til søsætning af urner. Endnu en vellykket tangrejse Stege-Læsø blev
ekspederet medio oktober. Året sluttede med SAMKA som julemandsskib.
Peter Carlsen, Marstal, sømand i ordets bedste betydning, er taget ud på sin sidste udmønstring.
Opvækst på Thurø og senere Birkholm og dermed fortrolighed med vind, vejr og joller gjorde
valget som sømand til en naturlig ting. Sejlads i Øhavet blev udvidet med fart på alle have som
skibsfører i den marstalske coasterflåde, ofte med hustruen Kirsten som hovmester om bord. Peter
fik foden på eget dæk, da han overtog M/S LINDHOLM. Her har mangt et ungt menneske fået en god
oplæring i søens verden under trygge forhold. Peter gik aldrig rigtig i land, efter pensionering. Hvis
Kirsten og Peter ikke var på tur i deres lystfartøj, var han om bord for at ordne praktiske ting på
SAMKA, hvor han var chefskipper. Med Peters bortgang har dansk coasterfart mistet en djærv
repræsentant for den danske skipperstand. Vi, der har kendt Peter, vil mindes ture på søen og
anduvning af pladser under vanskelige besejlingsforhold, klaret med ro og lune af en skipper, der
mestrede sin håndtering. Æret være Peters minde!