Samka-beretning 2018

Skibet fik i starten på året en større omgang sandblæsning med efterfølgende opmaling af skanseklædning-indvendig, bomme, master og andet opstående. Der har været foretaget radiosyn og besøg af Bureau Veritas, således at det gode skib blev klar til at stævne ud på årets opgaver. I det tidlige kølige forår indledtes sejladserne med Old Boys fodboldhold-sejlads til Bagenkop. Forårskoncert i lasten med fem-mands skotsk orkester i Folk4Folk’s regi fik skibet til at gynge – selv i smult vande langs kaj.

En ladning tagtækningstang Stege-Læsø blev fragtet i Kr. Himmelfartsdagene og skibet lagde dæk til Ærøforeningsdag i Københavns Havn om fredagen op til Pinse. Samka har igen deltaget på Folkemødet i Allinge, som vellykket gennemslagskraftig base for Læsø, Samsø og Ærø kommuner, Danmark på Vippen og andre ligesindede. Danske kulturdage i Flensborg fik et særligt pift med det gode skib som deltager med Bibiana-børnekunst i lastrummet og Marstal Småborgerlige Sangforening som dækslast.