Samka er kommet godt fra start 2017 med installation af nyt radarsystem, klasning af skibet inkl. maskine, skruetøj m.v. Der skal selvfølgelig sejles en del op for klare udgifterne. Heldigvis har der været en hel del chartersejladsindtægter fra de forgangne år at tære på, indtægter der er værdistærke takket være ihærdige frivillige, der bemander og vedligeholder skibet. Der er de samme kræfter, der knokler på under dokning, en indsats, der er med til at holde klasningsudgifterne i ave, ligesom værfter og andre reparatører og involverede holder sig på et nobelt regningsplan.

Chartersejladser 2017 er i fuld gang. Old Boys sejlads for MIF til Bagenkop og tangladning fra Stege til Østerby, Læsø er afviklet. Tangen er af en god kvalitet, anskaffet via A. P. Møller fondsmidler, til tækning af de kendte traditionelle tangtage på øen, og hvor ålegræsset i farvandet ved Bogø er af en god kvalitet til formålet. Resten af året er kalenderen fyldt godt op.