Skibets indretning:

Du kan her få lidt mere at vide om skibet samt indretning og anvendelse. 

M/S SAMKA er et lille kønt traditionelt fragtskib, solidt bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, som en af en serie på 20 såkaldte Carolinere bygget på værftet i 1950’erne.
SAMKA har en lasteevne på 240 tons og måler 33 m i længden. 

Skibet tilhører Museumsforeningen til M/S SAMKA´s bevarelse, der har adresse på og stærk tilknytning til Marstal Søfartsmuseum.

Skibet tilstræbes at holdes i så originalt udseende som vel muligt, samstemt med nutidens og Søfartsstyrelsens krav.

APTERING  -  STYREHUS  -  DÆK  -  LASTRUM  -  EL-SYSTEM  -  HOVEDMOTOR


Aptering

Til apteringen (beboelsen) agter er der 2 adkomster. Dels igennem styrehuset og ellers ind fra dækket, igennem kabyssen. Det mest fremtrædende er Salonen som skipperen har modtaget myndigheder, mægler m.fl. i, og dette rum står fuldstændigt som fra nybygning. Utroligt velbevaret i alle henseender, om det så er polstringer af sofa og stole, ja så er de bevaret. Dog kunne det være skønt hvis en møbelpolstrer skulle læse dette og få lyst til at gøre lidt her, så det også for eftertiden bevares.

Agten for salonen ligger Skipper's lukaf, også velbevaret og hyggeligt, og i modsatte side findes styrmand's lukaf, ligeledes bevaret. Styrmand's lukaf kan virke en smule mere luksuriøst end Skipper's, men her skal man så huske at Salonen tilhørte skipperen.

Der er et lille velindrettet toilet- og baderum, til deling mellem de to og efter datidens målestok må det nok siges at være fornemt, idet det endnu ikke var helt almindeligt i mindre skibe med den slags sanitære forhold.

I apteringen agter finder man også kabyssen, som er kombineret med messen. Veludstyret med gasapparater og ovn, så selv det mere kulinariske kunne fremstilles her.

Sidst, men ikke mindst, findes forude aptering til 4 mand. De bor i 2 stk. 2-mandkamre, som står helt som det blev bygget. Det er vel nok nogle af de sidste skibene man byggede således at mandskabet stadig kunne sejle "foran for masten". Selv her blev der plads til et toilet- og baderum ovenfor trappen, så folkene ikke skulle over dækket for at træde af. Det skulle man dog for at spise, idet messen jo, som nævnt, ligger i kombination med kabyssen agter.