Skibets indretning:

Du kan her få lidt mere at vide om skibet samt indretning og anvendelse. 

M/S SAMKA er et lille kønt traditionelt fragtskib, solidt bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, som en af en serie på 20 såkaldte Carolinere bygget på værftet i 1950’erne.
SAMKA har en lasteevne på 240 tons og måler 33 m i længden. 

Skibet tilhører Museumsforeningen til M/S SAMKA´s bevarelse, der har adresse på og stærk tilknytning til Marstal Søfartsmuseum.

Skibet tilstræbes at holdes i så originalt udseende som vel muligt, samstemt med nutidens og Søfartsstyrelsens krav.

APTERING  -  STYREHUS  -  DÆK  -  LASTRUM  -  EL-SYSTEM  -  HOVEDMOTOR


Dækket

Dækket fremtræder også som oprindeligt. Dækket er i denne sammenhæng ikke kun noget man går rundt på, men er hele arrangementet foran for styrehuset.

Der er en stor luge som dækkes over med trælugedæksler og skærstokke, hvor vandtæthed opnås ved at skalke med presenninger, skalkejern, kiler og lugesurringer. Et helt igennem pålideligt arrangement, som forholdsvis billigt kan vedligeholdes, modsat vore dages patentluger som af og til er meget bekostelige at reparere på. Der var oprindeligt 2 lossebomme med spil, til at laste og losse gods med, og det er bestemt meningen at de igen skal etableres. Foreløbigt er begge master genetableret, så vi er godt på vej. Ud over dette er der bakken, som er forskibets fortøjningsdæk. Her findes også ankerspillet med tilhørende kædekasser under dæk. Et yndet sted at tilbringe middagspausen under fine vejrforhold.