Dækket

Dækket fremtræder også som oprindeligt. Dækket er i denne sammenhæng ikke kun noget man går rundt på, men er hele arrangementet foran for styrehuset.

Der er een stor luge som dækkes over med trælugedæksler og skærstokke, hvor vandtæthed opnås ved at skalke med presenninger, skalkejern, kiler og lugesurringer. Et helt igennem pålideligt arrangement, som forholdsvis billigt kan vedligeholdes, modsat vore dages patentluger som af og til er meget bekostelige at reparere på. Der var oprindeligt 2 lossebomme med spil, til at laste og losse gods med, og det er bestemt meningen at de igen skal etableres. Foreløbigt er begge master genetableret, så vi er godt på vej. Ud over dette er der bakken, som er forskibets fortøjningsdæk. Her findes også ankerspillet med tilhørende kædekasser under dæk. Et yndet sted at tilbringe middagspausen under fine vejrforhold.