Skibets indretning:

Du kan her få lidt mere at vide om skibet samt indretning og anvendelse. 

M/S SAMKA er et lille kønt traditionelt fragtskib, solidt bygget på H. C. Christensens Stålskibsværft i Marstal i 1956, som en af en serie på 20 såkaldte Carolinere bygget på værftet i 1950’erne.
SAMKA har en lasteevne på 240 tons og måler 33 m i længden. 

Skibet tilhører Museumsforeningen til M/S SAMKA´s bevarelse, der har adresse på og stærk tilknytning til Marstal Søfartsmuseum.

Skibet tilstræbes at holdes i så originalt udseende som vel muligt, samstemt med nutidens og Søfartsstyrelsens krav.

APTERING  -  STYREHUS  -  DÆK  -  LASTRUM  -  EL-SYSTEM  -  HOVEDMOTOR


El system

Samkas elektriske system er stadig i drift, som da den blev afleveret fra værftet i 1956.
I tidens løb er der dog tilføjet en del nyt grej, hovedsageligt navigationsudstyr, med dertil hørende omformere og konvertere, idet skibets strømforsyning er 24 V jævnspænding.
Ved leveringen i 1956 kunne man læse følgende specifikationer i værftets materiale:

  • 1 stk 1,0 kW 24 volt jævnstrømsdynamo, der monteres således, at den trækkes gennem remtræk fra hjælpemotor ( 8 HK).

  • 1 stk 1,0 kW 24 jævnstrømsdynamo trukket af hovedmotor.

Dette var altså beskrivelsen i al sin enkelthed af strømforsyningen, dynamoerne er nu, som dengang, tilsluttet 2 stk 12 V akkumulatorer forbundet i serie.
Den elektriske installation blev beskrevet således:

Det elektriske anlæg udføres som et 24 V anlæg.
Hovedtavlen udføres af Etronit.
Afbrydere og sikringer anbringes på forsiden af tavlen.
På dynamofeltet anbringes 1 stk amperemeter og 1 stk voltmeter.
Fra tavlen føres ledninger ud til de forskellige strømkredse for lys ud i skibet.
For navigationslyset anbringes en kontroltavle i styrehuset.
De nævnte ting eksisterer og virker upåklageligt den dag i dag.
Tavler og installationen i Carolinerne blev udført af de lokale installatører i Marstal, senere fik værftet sin egen elafdeling der havde til huse i kælderen under det daværende kontor på H C Christensensvej, huset er jævnet med jorden for en del år siden, for at gøre plads til en P plads.