El system

Samkas elektriske system er stadig i drift, som da den blev afleveret fra værftet i 1956.

I tidens løb er der dog tilføjet en del nyt grej, hovedsageligt navigationsudstyr, med dertil hørende omformere og konvertere, idet skibets strømforsyning er 24 V jævnspænding.

Ved leveringen i 1956 kunne man læse følgende specifikationer i værftets materiale:

  • 1 stk 1,0 kW 24 volt jævnstrømsdynamo, der monteres således, at den trækkes gennem remtræk fra hjælpemotor ( 8 HK).

  • 1 stk 1,0 kW 24 jævnstrømsdynamo trukket af hovedmotor.

Dette var altså beskrivelsen i al sin enkelthed af strømforsyningen, dynamoerne er nu, som dengang, tilsluttet 2 stk 12 V akkumulatorer forbundet i serie.

Den elektriske installation blev beskrevet således:

Det elektriske anlæg udføres som et 24 V anlæg.

Hovedtavlen udføres af Etronit.

Afbrydere og sikringer anbringes på forsiden af tavlen.

På dynamofeltet anbringes 1 stk amperemeter og 1 stk voltmeter.

Fra tavlen føres ledninger ud til de forskellige strømkredse for lys ud i skibet.

For navigationslyset anbringes en kontroltavle i styrehuset.

De nævnte ting eksisterer og virker upåklageligt den dag i dag.

Tavler og installationen i Carolinerne blev udført af de lokale installatører i Marstal, senere fik værftet sin egen elafdeling der havde til huse i kælderen under det daværende kontor på H C Christensensvej, huset er jævnet med jorden for en del år siden, for at gøre plads til en P plads.