Lastrum  

Lastrummet er et meget traditionelt indrettet rum til stuvning af gods. Alle spanter er synlige og uden på disse er anbragt lastribber af træplanker. Disse er anbragt for at hindre evt. fugtighedssårbar last at ligge an mod klædningen, som kan svede ved temperaturforandringer og derved skade ladningen, som kunne være sække med mel, korn, kartofler o.l.

Garneringen som er bunden af lastrummet, er fremstillet af hårdt træ, og det er primært for at evt. stykgods som stål o.l. ikke skal flytte sig under slingerage, det hindres til dels ved god friktion på træ. Garneringen virker ligesom lastribberne isolerende, og evt vand eller fugt kan løbe under den.

Idag er der etableret nedgang via en stor trappe idet "Samka" ikke skal sejle med gods mere. Der er også en nødudgang i form af trappe i modsatte ende af rummet. I hele rummets længde kan man se skærstokke og lugedæksler som overdække, og det er ikke planen at ændre på nogen af disse ting foreløbigt.

Rummet har kenderes ord for at have en meget fin akustik og er velegnet til større sammenkomster. Ved Museets takkefest var der 65 mennesker med og der var masser af plads til såvel kokkene som de spisende, som iøvrigt havde plads nok til en svingom.

 

Hent her tegning over skibet med mål på lastrum mm.