September 2009

Samka atter kapret af pirater

I midten af september blev Samka atter udsat for et angreb af pirater. Heldigvis også denne gang som led i en øvelse med søværnet og frømandskorpset. Øvelsen fandt sted i det sydlige Kattegat på en position ca. 5 sømil øst for Odden havn.

Aflyst grundet vejrlig
Efter afgang fra Marstal kl. 03.30 om natten onsdag den 16. kom vi til positionen efter en fantastisk flot sejlads op gennem Storebælt. Efter opankring fik vi både pirater og dem, der skulle spille besætning om bord. Os fra den ”rigtige” besætning (Leif, Laurits, Sven, Preben og jeg) skulle blot passe vores almindelige arbejde om bord. Til aften skulle pirater og ”besætning” i land på stranden for at spise, men da de var klar til at komme ud til Samka igen, var det noget uventet blæst op fra nord. Det betød, at der rejste sig en ganske kraftig sø, så vi fik mindelser om vort ophold i Ålbækbugten sidste år. Det betød også, at der opstod så kraftig en brænding inde på stranden, at pirater og ”besætning” ikke kunne komme ud til os. Øvelsen måtte derfor aflyses indtil videre pga. af vejret.


 

Genoptaget p.g.a. afløjning
Vinden lagde sig heldigvis omkring midnat, og næste morgen blev vi igen besat, og øvelsen blev genoptaget. Hele dagen gik nu med, at piraterne holdt skarp vagt, mens gidslerne kedede sig bravt. Meget realistisk. Vi andre kunne heldigvis gå og male lidt på skibet. Piraterne var skarpt bevæbnede med rifler herunder bl.a. Kalashnikhov, og på styrehustaget var der anbragt et let maskingevær. Sidst på dagen blev vi oplyst fra kampdommeren om, at vi skulle vente et befrielsesangreb på et eller andet tidspunkt efter mørkets frembrud.
     Vi skulle derfor være iført en orange vest, når vi bevægede os uden for vores kamre, og hvis vi gik uden for apteringen, skulle vi bære en fulddækkende ansigtsmaske, da der ville blive skudt med paint ball-kugler. Vi måtte også være forberedt på meget høje brag og anvendelse af lysbomber, men hvad der i øvrigt skulle ske, måtte natten vise. Aftenen gik roligt, selvom vi fornemmede en høj grad af tiltagende spænding hos piraterne.
 

Befrielsens time
Klokken halv to fredag morgen gik det så løs. Frømænd var ganske lydløst kommet roende ud til Samka, og fuldstændig uventet kom de to første befriere klatrende op over stævnen, og så myldrede de ellers op over siderne. Piraten på styrehustaget var dog ret vågen, og han knaldede løs med sit lette maskingevær. Efter halvanden times hektisk kamp var slaget vundet og skib og gidsler befriet. Det havde dog kostet en uforsigtig frømand ”livet”, idet han i lastrummet havde trådt på en skjult mine. Efter disse voldsomheder trak frømændene sig tilbage i mørket med pirater og befriede gidsler, og fra et fuldstændig mørklagt marinefartøj kom der nu en besætning om bord, som skulle forestille at skulle sejle Samka i havn, og de blev derfor af os instrueret i at starte maskinen op, gøre styrehus klar og at lette anker.
     Vi fik heldigvis lov til selv at gøre klar og kl. 04.30 lettede vi anker og sejlede hjemover. Vejret var fortsat fantastisk flot, og vi havde en rigtig smuk sejltur hjem til Marstal, som vi anløb fredag eftermiddag efter en god og spændende tur. Forhåbentlig kan det blive en tradition i fremtiden at samarbejde med søværnet om den slags øvelser.


Leif Rosendahl